Norsk pengespill- og lotterilovgivning

I Norge har vi en av de aller strengeste lovene i forhold til sammenlignbare land hva angår regulering av pengespill. Det er det statseide selskapet Norsk Tipping som har monopol på alt som angår pengespill i Norge. Det er derfor vi ikke har noen vanlige spilleautomater som fysisk står på norsk jord, og det er derfor vi har forbud mot både casinoer og å arrangere sammenkomster med det formål å spille pengespill som poker og blackjack. De fleste pengespill som vi kan spille lovlig i Norge er det altså Norsk Tipping som driver. Både odds, de såkalt snille spilleautomatene, tipping og ulike former for lotto er drevet av Norsk Tipping. Det finnes likevel noen unntak. Skrapelodd og hestespill er for eksempel ikke drevet av Norsk Tipping.

Hvorfor så strenge lover?

Grunnen til at vi har denne lovgivningen her i landet er å sikre at alle spill skal foregå i trygge og forsvarlige former samt at staten vil ha kontroll over de negative virkningene. Onde tunger vil kanskje hevde at en annen del av formålet er at staten gjerne vil ha størst mulig andel av pengene folk er villige til å satse på pengespill. De negative konsekvensene av disse spillene blir fort litt mer akseptable for staten så lenge det er de som får inntektene hevdes det av de som har dette synet.

Overskuddets formål

En annen viktig del av denne lovgivningen er å sikre at en del av overskuddet skal brukes på samfunnsnyttige formål, som idretts- og kulturtilbud. Det er dermed forbudt for privatpersoner å organisere hasardspill i forbindelse med idrettskonkurranser, inkludert å selge kuponger og lignende.

Internettcasinoer er veldig utbredt i Norge

Det er veldig vanskelig å få lov til å drive noen form for pengespill i Norge, og dette må nok regnes som en stor del av forklaringen på at Internettcasinoer er så utbredt i Norge. Spilleautomatene som tilbys der er av en helt annen kvalitet enn de automatene som i dag står på enkelte kiosker.

Unik lovgivning for pengespill og lotteri

Det er veldig få land som har en lovgivning som kan sammenlignes med den norske, og mye av grunnen til at denne loven er her er altså for å forebygge spillavhengighet. Likevel har vi ikke noe forbud mot andre typer spill som kan gi avhengighet, som for eksempel dataspill der vi vet at mange mennesker virkelig får store sosiale konsekvenser som følge av denne spillingen.

Spill som World of Warcraft og Call of Duty har vært utsatt for et sterkt fokus i forbindelse med denne typen avhengighet, uten at vi har fått noen lovforslag mot disse av den grunn. Uten at det kan regnes som sikkertvil nok mange kritikere av norsk lovgivning rundt spill hevde at noe av grunnen til manglende interesse for å gjøre noe med dette bunner i at dette ikke er spill der man satser penger som kan komme noe statlig spillmonopol til gode. Men dette er selvsagt bare spekulasjoner som ikke på noen måtes kan bevises på andre måter enn ved en ren innrømmelse fra myndighetene sin side. Og den vil nok ikke komme så veldig lett.

Gå til Casumo.com og begynn ditt eventyr idag!